Thông báo chung

Thông báo về buổi giới thiệu học bổng Sau Đại học của chính phủ Hoa Kỳ

24-08-2019 14:24

Thời gian: 09g30 ngày 28/08/2019 (Thứ 4)
Địa điểm: Phòng I23 cở sở Nguyễn Văn Cừ
Nội dung chương trình:
- Giới thiệu các chương trình trao đổi giáo dục, học bổng sau đại học
- Thông tin về thị thực du học
- Giao lưu và trả lời câu hỏi của giảng viên và sinh viên
Thông tin chi tiết vui lòng liên hê ThS. Nguyễn Anh Khoa, email: nakhoa@hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan