Lịch trực cố vấn học tập

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK2 năm học 2022 - 2023

20-02-2023 10:20

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 2/2022-2023, kể từ ngày 06/02 – 28/05/2023 như sau:

Phương thức trực: tại văn phòng Khoa – I53, kết hợp online (qua Zoom)

Topic: CVHT-FIT@HCMUS
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 962 7609 0646
Passcode: 060291

Mọi thắc mắc cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ qua email: cvht@fit.hcmus.edu.vn

Các tin liên quan