Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khóa 30/2020 - đợt 2 (tháng 6/2022)

07-07-2022 09:50

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khoá 30/2020 đã nộp đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ tại Văn phòng Khoa từ ngày 20/06- 28/06/2022 xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn kiểm tra kỹ các thông tin: tên đề tài, phương thức đăng ký. Nếu có có sai sót vui lòng liên hệ qua email để được cập nhật trước 10g00 ngày 05/07/2022. 

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-de-tai-luan-van-ThS-K30-đợt-T6-2022.pdf Document 329,57 KB

Các tin liên quan