Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ của lớp cao học khoá 30/2020 đợt 2

07-06-2022 15:38

THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Trường, giáo vụ thông báo đến các bạn học viên ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của lớp cao học Khóa 30/2020 đợt 2 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm có:
  • Phiếu đăng ký đề tài
  • Đề cương luận văn thạc sĩ
2. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 28/06/2022 (từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-17g00)

3. Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin - Phòng I53 (tòa nhà I, lầu 5)

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Mau-dang-ky-de-tai.doc Document 71,5 KB
2 MaudecuongLV-Thacsi.doc Document 30,5 KB

Các tin liên quan