Thông báo sau đại học

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022

07-06-2022 08:22

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022

Bp giáo vụ chuyển đến các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có tên trong danh sách tốt nghiệp thạc sĩ năm 2021 về việc tham dự lễ tốt nghiệp năm 2022 như sau:


2/ Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ như sau:
  • Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ: 15h00 ngày 23/06/2022. Lưu ý: học viên mang theo thẻ CCCD để nhận lễ phục.
  • Ngày tổ chức lễ trao bằng: 8h00 ngày 24/06/2022
  • Địa điểm: Giảng đường 1
Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, nhà Trường đề nghị tất cả các bạn học viên cao học đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Các bạn đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/06/2022.

Trường hợp học viên cao học vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 17/06/2022 theo địa chỉ email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan