Thông báo sau đại học

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu - Viện nghiên cứu cao cấp về Toán ngày 07/06/2022

31-05-2022 14:10

THÔNG BÁO

Bp Giáo vụ chuyển đến các bạn thông tin buổi Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM); thông tin tham dự như sau:

Thời gian: 15:00 đến 17:00 Ngày 07/06/2022

Địa điểm: VIASM và các Trường, Viện (thông báo cụ thể mỗi buổi seminar)

Mục đích: Seminar chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS)– viết tắt “seminar AI”– là một sinh hoạt chuyên môn chung của những người làm và học về các lĩnh vực trên. Seminar AI do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì, với tham gia và đóng góp của các trường, viện, doanh nghiệp… Dựa vào kết nối trên không gian mạng, ba hoạt động chính của seminar AI gồm:

(1) Mời các báo cáo về AI và DS từ các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước;

(2) Giới thiệu các kết quả nghiên cứu và phát triển về AI & DS;

(3) Thảo luận những chủ đề được quan tâm của công đồng trong lĩnh vực AI và DS. 

Seminar AI được tổ chức trong tuần đầu của mỗi tháng, theo điều kiện của báo cáo viên. Thời gian cụ thể của seminar mỗi tháng được báo sớm ở đầu trang này.


Hình thứcTrực tiếp (tại VIASM và các Trường, Viện) và trực tuyến (qua đầu cầu tại các trường, viện, cơ quan tham gia seminar chung)

Link tham dự (khi tổ chức tại VIASM): 

  Lịch seminar năm 2022

  Liên hệ: Aiseminar@viasm.edu.vn

  https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu

  -----

  BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

  Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

  Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

  Các tin liên quan