Lịch trực cố vấn học tập

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK3 năm học 2021-2022 (cập nhật)

24-08-2022 09:01

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 3, kể từ ngày 09/05/2022 - 08/10/2022 như sau:


Phương thức trực: tại trường (phòng cụ thể theo file đính kèm) kết hợp online (qua Zoom):

Link:

https://fithcmus.zoom.us/j/96276090646?pwd=MHFPODZINjBFYkFreWQ5bERvZ0t6Zz09

Meeting ID: 962 7609 0646

Passcode: 060291

Email: cvht@fit.hcmus.edu.vn

Từ 22/08/2022 đến 08/10/2022, CVHT chỉ trực theo hình thức online (qua Zoom)


Bp. TLSV

Các tin liên quan