Thông báo chung

Đăng ký tham gia Hội thảo chủ đề Clean code

22-11-2021 03:03

Nhằm giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp cùng Công ty ELCA Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Clean code".

1. Thời gian: 8g00 - 11g00  ngày 26/11/2021 (Thứ sáu)

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom

3. Diễn giả: 

  • Anh Phan Vũ Liêm - JAVA Architect tại ELCA Việt Nam

4. Nội dung chương trình:

  • Tham quan Doanh nghiệp trực tuyến, tìm hiểu môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp tại ELCA Việt Nam
  • Chia sẻ về Clean code
  • Giao lưu hỏi đáp cùng diễn giả

5. Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống Quản lý sinh viên tại đây

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: đến 9g00 ngày 24/11/2021

6. Đối tượng: sinh viên Khoa CNTT (tối đa 150 sinh viên tham dự)

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động và gửi link tham dự qua email sinh viên;
  • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan