Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Phát triển ứng dụng web 18_31 và lớp Hệ điều hành 18_4 thứ tư (6-9) từ ngày 2/12/2020 đến cuối HK1/20-21

30-11-2020 08:40

THÔNG BÁO

Lớp Phát triển ứng dụng web 18_31 và lớp Hệ điều hành 18_4 thứ tư (6-9) sẽ đổi phòng học như sau:

  • Lớp Hệ điều hành 18_4, thứ tư (6-9) học phòng LT-E001.
  • Lớp Phát triển ứng dụng web 18_31, thứ tư (6-9) học phòng  LT-F304.

Lưu ý: việc đổi phòng áp dụng từ ngày 2/12/2020 đến cuối Học kỳ 1, năm học 2020-2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan