Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Nghỉ học thực hành lớp PP lập trình hướng đối tượng 19CTT1TN, NHÓM 3, T4 (1-2.5) ngày 25/11/2020

30-11-2020 02:59

THÔNG BÁO

Lớp thực hành môn Phương pháp lập trình hướng đối tượng 19CTT1TN (GV: Trần Anh Duy), Thứ 4 (tiết 1-2.5), nhóm 3 phòng máy LT-PMC201 sẽ nghỉ học 1buổi ngày 25/11/2020 do GV bận công tác.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan