Thông tin tuyển dụng

Đăng ký tham dự cuộc thi Shopee Ultra-Hackathon 2021

27-10-2020 02:13

Tiếp nối thành công của Shopee Code League, Shopee sẽ tổ chức Shopee Ultra-Hackathon 2021, được diễn ra từ ngày 29 đến 31/01/2021

Thông tin về cuộc thi Shopee Ultra-Hackathon 2021

Shopee Ultra-Hackathon là cuộc thi hackathon kéo dài 36 giờ với nhiều thử thách do Shopee tổ chức, nơi những người tham gia có thể xây dựng những tính năng trong Ứng dụng Shopee.

Chúng tôi khuyến khích các bạn sinh viên chưa tốt nghiệp và cả các chuyên gia đang làm việc tham gia chương trình.Các tin liên quan