Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tuyển dụng lao động năm 2020

08-10-2020 03:41

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam là đại diện của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) trong việc điều hành Hệ thống điện miền Nam và quản lý các hệ thống viễn thông - Công nghệ thông tin của EVNNLDC phục vụ điều hành Hệ thống điện miền và giao dịch thị trường điện.

Trụ sở làm việc: 05 Sư Thiện Chiếu, P7, Q3, Tp. HCM

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thông báo tuyển dụng:

1. Vị trí tuyển dụng:

Kỹ sư SCADA/EMS Hệ thống điện miền: 01 người

2. Mô tả công việc

  • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống SCADA/EMS
  • Quản lý, vận hành bảo dưỡng mạng máy tính
  • Quản lý và phát triển các ứng dụng tin học

3. Địa điểm làm việc: 05 Sư Thiện Chiếu, P7, Q3, Tp. HCM

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Thông tin liên hệ:

  • Ông Lê Đặng Hiệp - Phòng Tổng hợp
  • Email: hiepld.a2@nldc.evn.vn
  • Điện thoại: 028 39306278 
  • Website: http://www.srldc.evn.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Tuyendung.pdf Document 355,39 KB

Các tin liên quan