Thông báo hệ chính quy

Thay đổi thời gian bảo vệ KLTN-TTTN-ĐATN Khóa 2016 đợt 1 (chưa bảo vệ) và đợt 2

03-06-2020 03:51

THÔNG BÁO

(v/v Thay đổi thời gian bảo vệ KLTN-TTTN-ĐATN Khóa 2016 đợt 1 và đợt 2)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp các học phần Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 đợt 1 (các đề tài chưa bảo vệ) và đợt 2 về việc thời gian tổ chức bảo vệ sẽ được dời đến tuần 27/7/2020 - 8/8/2020.

Dự kiến thời gian nộp đơn đăng ký bảo vệ đề tài ngày 29/6/2020.

Các bạn chú ý để thực hiện các công tác chuẩn bị tốt nhất cho việc bảo vệ sắp tới. Danh sách các đề tài có thể xem trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_DK_ThucHien_KL_K2016_BV07_2020.pdf Document 484,23 KB

Các tin liên quan