Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng lớp Thương mại điện tử - CQ2017/11 từ tuần 25/5/2020

20-05-2020 02:51

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Thương mại điện tử - CQ2017/11 lịch học thứ 4 (tiết 1-3), từ tuần 25/5/2020 lớp sẽ chuyển từ C31 sang học phòng E302 đến hết học kỳ 2, 2019-2020.

Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan