Thông báo hệ chính quy

[CQ] CẬP NHẬT Danh sách các lớp bắt đầu học trực tiếp tại Trường từ tuần 18/5/2020 và 25/5/2020

15-05-2020 04:37

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp Đại học chính quy môn Tin học do Khoa CNTT quản lý bắt đầu học trực tiếp tại Trường từ tuần 18/5/2020 và 25/5/2020. Các lớp còn lại vẫn tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến đến hết 30/5/2020. Các lớp thuộc kiến thức xã hội, lý, hoá, anh văn,... các bạn xem thông báo trên website Phòng đào tạo.

  • Lớp Lý thuyết:
STT Mã MH Tên MH Mã Lớp Lịch Học Phòng học Cơ sở Ngày bắt đầu
1 CSC14006 Nhận dạng 17_21 T3(7-9) B42 NVC 18/5/2020
2 CSC12105 Thương mại điện tử 17_11 T4(1-3) C31 NVC 18/5/2021
3 CSC11005 Thực tập Mạng máy tính 17_4 T4(1-3) C41 NVC 18/5/2022
4 MTH00051   Toán ứng dụng và thống kê 17_12 T5(7-9) C42 NVC 18/5/2023
5 CSC14110 Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình 16_2 T2(7-9) F304 NVC 18/5/2024
6 CSC10006 Cơ sở dữ liệu 18_4 T3(1-4) LT-F107 Linh Trung 18/5/2025
7 CSC16101 Đồ họa ứng dụng 17_22 T2(7-9) F305 NVC 25/5/2020

  • Lớp thực hành: 
STT Mã MH Tên MH Mã Lớp Lịch Học Phòng học Cơ sở
1 MTH00051 Toán ứng dụng và thống kê 17_12 T5(1 - 3) I62 NVC
2 MTH00051 Toán ứng dụng và thống kê 17_12 T5(4 - 6) I62 NVC
3 MTH00051 Toán ứng dụng và thống kê 17_12 T4(1 - 3) I62 NVC
4 MTH00051 Toán ứng dụng và thống kê 17_12 T4(4 - 6) I62 NVC
5 CSC10006 Cơ sở dữ liệu 18_5 T3(6-7.5) LT-PMC201 Linh Trung
6 CSC10006 Cơ sở dữ liệu 18_5 T3(8.5-10) LT-PMC201 Linh Trung


GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan