Thông báo chung

Hướng dẫn đăng nhập Moodle học trực tuyến các môn đại cương (Chính trị - xã hội, Anh văn...)

17-04-2020 12:03

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc đăng nhập vào Moodle trường để học tập trực tuyến từ ngày 20/4/2020 (file hướng dẫn đính kèm). Sau khi đăng nhập sinh viên sẽ thấy các môn học mà mình đã đăng ký học phần.

  • Link đăng nhập Moodle: https://courses.hcmus.edu.vn/login/index.php  
  • Tài khoản đăng nhập: MSSV@student.hcmus.edu.vn (email của sinh viên)
  • Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập email của sinh viên

* Sinh viên nào không đăng nhập được hoặc sau khi đăng nhập mà không thấy môn học mình đã đăng ký thì liên hệ email: ttktinh@hcmus.edu.vn hoặc zalo: 0354535492.

Link thông báo của Phòng đào tạo: Hướng dẫn đăng nhập Moodle học online


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SV-Dang-Nhap-Moodle.docx Document 134,17 KB

Các tin liên quan