Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v tổ chức dạy - học trực tuyến cho sinh viên lớp 18HCB-HK3 và 19HCB-HK1

15-04-2020 03:07

Thông báo

Các lớp HCĐH sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 20/4/2020. Sinh viên tham gia học trực tuyến theo dõi thông báo của Giảng viên trên Moodle để biết thông tin chi tiết. Nhắc lại một số lưu ý như sau:

  • Học tập theo đúng thời khóa biểu của môn học đã đăng ký.
  • Sử dụng Moodle môn học và công cụ Zoom cho việc học trực tuyến. Chi tiết tại bit.ly/thamkhaohuongdan
  • Đăng ký tài khoản Zoom sử dụng email sinh viên. Đăng nhập ở mỗi buổi học.
  • Chuẩn bị laptop/ điện thoại có kết nối wifi, microphone và vở ghi chép. Bên cạnh đó, thiết bị có webcam sẽ thuận lợi cho việc tương tác hơn.
  • Trang phục lịch sự, môi trường học tập không bị làm phiền.
  • Tương tác với Giảng viên để buổi học sinh động và hấp dẫn hơn


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan