Thành tích sinh viên

Kỳ thi ICPC 2019, vòng thi phía Nam: đội tuyển từ fit@hcmus xuất sắc đạt 7/10 vị trí dẫn đầu

05-12-2019 11:17

Ngày 20/10, Kỳ thi ICPC 2019 - Vòng thi khu vực miền Nam đã được tổ chức với 390 đội dự thi (gồm 1170 sinh viên). Riêng khu vực phía Nam có 25 Trường Đại học tham gia với 185 đội sinh viên và 21 đội học sinh phổ thông. Đây là kỳ thi có số lượng đội tuyển dự thi chính thức và giao lưu đông nhất trong 5 năm qua tại Việt Nam. Ngoài các đội dự thi chính thức ở khu vực phía Nam còn có các đội tham gia thi giao lưu từ khu vực phía Bắc và miền Trung.
Năm 2018, fit@hcmus có 9 đại diện góp mặt tại top 10 của vòng thi khu vực miền Nam.

Danh sách 10 đội xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng các đội thi chính thức như sau:
  1. Đội HCMUS-Ascension, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (8 bài, 900 phút) 
  2. HCMUS-WUAPWAL, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (8 bài, 1052 phút)
  3. HCMUS-Dopamine, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (7 bài, 616 phút)
  4. HCMUS-Illuminati, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (7 bài, 822 phút)
  5. HCMUT_TEKO AfterALLWeChooseOnlyBoys, trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM (7 bài, 1358 phút)
  6. HCMIU_MoralCompass, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM (6 bài, 815 phút)
  7. HCMUS-KMN, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 851 phút)
  8. HCMUS-PYROPHOENIX, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 912 phút)
  9. HCMUS-John&Bessie, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 921 phút)
  10. ThreeWolves, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TpHCM (6 bài, 1185 phút)