Thành tích sinh viên

Cuộc thi IEEExtreme 2019

05-12-2019 11:14

Chúc mừng các sinh viên Trần Quốc Cường (lớp CNTN 2016), Nguyễn Hy Hoài Lâm (lớp CNTN 2017) , Hồ Nguyễn Hải Tuấn (lớp CNTN 2017) thuộc đội HCMUS-Dopamine (IEEE Region 10) đã xuất sắc trong top 5 kỳ thi IEEExtreme lần thứ 13 năm 2019, được tổ chức trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày 19/10/2019.

Tham dự kỳ thi này có trên 5015 đội với trên 15000 sinh viên trên thế giới. Dẫn đầu cuộc thi là trường University of Illinois at Urbana-Champaign (IEEE Region 4), tiếp theo là đội Massachusetts Institute of Technology (IEEE Region 1).

Các tin liên quan