Thành tích sinh viên

FIT@HCMUS đạt thành tích xuất sắc tại Sinh viên Nghiên cứu Khoa học EUREKA 2019

05-12-2019 03:18

Chúc mừng các sinh viên của fit@hcmus đã đạt được kết quả xuất sắc tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka 2019 với 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, và 1 Giải Ba. Từ nhiều năm nay, các SV của FIT.HCMUS luôn giành giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực này.

Giải Nhất: nhóm SV Hoàng Trung Hiếu (CNTN 2015), Tôn Thất Vĩnh (CNTN 2015) với đề tài Medical Image Segmentation and Diagnosis (do PGS.TS Trần Minh Triết và GS Đỗ Ngọc Minh (UIUC) đồng hướng dẫn). Đặc biệt, đề tài này còn được Quỹ Hỗ trợ Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên hỗ trợ 30.000.000 đồng để tiếp tục triển khai, phát triển trong tương lai

Giải Nhì: nhóm SV Trương Thành Đạt (CNTN 2015), Nguyễn Hải Triều (CNTN 2015) với đề tài Recognition in Unseen Domains: Domain Generalization and Its Applications (do PGS.TS Trần Minh Triết và PGS.TS Lưu Khoa (University of Arkansas) đồng hướng dẫn).

Giải Ba: nhóm SV Lê Nguyên Khang (CNTN 2015), Nguyễn Diệu Hiền (CNTN 2015) với đề tài An Interactive Platform for Moment Retrieval from Activity Visual Lifelog (do PGS.TS Trần Minh Triết hướng dẫn).

Nguồn thông tin: https://vnuhcm.edu.vn/ve-dhqg-hcm_33396864/dhqg-hcm-co-22-de-tai-dat-giai-eureka-2019/323431346864.html?fbclid=IwAR0F4_UNGgFuiEriCDPGwEfhKAKXxaYyIoHDpl--lc2sokn6zn6YDyCsphU

Các tin liên quan