Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

05-04-2019 03:37

THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019)

Căn cứ theo công văn số 25/TB-KHTN ký ngày 20/3/2019 của Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng  Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng của các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Hoàn chỉnh ĐH và Quý Thầy (Cô) phụ trách giảng dạy các hệ Đào tạo như trên về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 như sau:

  1. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: sinh viên được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày 13/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 15/04/2019 (thứ Hai).
  2. Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5: sinh viên được nghỉ liên tục 05 ngày, từ ngày 27/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/05/2019 (thứ Tư).

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Nghi_GTHV_30_4_1_5.pdf Documents 182,96 KB

Các tin liên quan