ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo học bổng Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2022

20-04-2022 08:35

THÔNG BÁO

Giáo vụ chuyển đến các bạn thông báo chương trình Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2022 như sau:

1. Nội dung
Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sĩ Information Science của JAIST.
Người trúng tuyển sẽ được:
 • Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng)
 • Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng
 • Được ở ký túc xá của JAIST
 • Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế
 • Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)
2. Điều kiện dự tuyển
 • Đang là học viên cao học năm thứ nhất của ngành tin học - Có khả năng nghiên cứu;
 • Học lực khá;
 • Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế).
3. Hồ sơ dự tuyển
 • Lý lịch khoa học;
 • Bảng điểm (đại học, cao học);
 • Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia

4. Hình thức dự tuyển: phỏng vấn.

Hồ sơ các bạn gửi về địa chỉ : GS. Nguyễn Lê Minh (Trường thông tin - Viện JAIST): nguyenml@jaist.ac.jp trước ngày 10/05/2022

5. Thời gian dự tuyển: từ ngày 19/05/2022 đến 25/05/2022 ; thời gian cụ thể sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh