Các khoảng thời gian DỰ KIẾN trước khi nghỉ tết 2007
Cập nhật: 24/11/2006
 THÔNG BÁO
(Các khoảng thời gian DỰ KIẾN trước khi nghỉ tết 2007)

Sau khi nghỉ tết Nguyên Đán sẽ không còn bất cứ đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần nào, do vậy Sinh viên phải hoàn tất và kiểm tra thật kỹ đăng ký học phần trong thời gian Khoa thông báo (trước khi nghỉ tết). Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp trễ hạn nào với bất cứ lý do gì.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn SV ở các tỉnh đặt mua vé tàu về quê ăn tết Nguyên Đán 2007, Khoa CNTT thông báo các khoảng thời gian DỰ KIẾN trước khi nghỉ tết như sau:

1. Thi Thực hành Học kỳ 1, năm học 2006-2007: từ ngày 11/12/206 đến ngày 31/12/2006.

2. Thi Lý thuyết Học kỳ 1, năm học 2006-2007: từ ngày 01/01/2007 đến ngày 20/01/2007.

3. Đăng ký học phần Lý thuyết và Thực hành Học kỳ 2, năm học 2006-2007: từ ngày 22/01/2007 đến ngày 11/02/2007. Sinh viên lưu ý: sau khi nghỉ tết Nguyên Đán sẽ không còn bất cứ đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần nào (vì Học kỳ 2 sẽ bắt đầu học Lý thuyết ngay sau tết và không có tuần lễ dự trữ), do vậy Sinh viên phải hoàn tất và kiểm tra thật kỹ đăng ký học phần HK2 trong thời gian Khoa thông báo (trước khi nghỉ tết). Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp trễ hạn nào với bất cứ lý do gì.

4. Nghỉ tết Nguyên Đán 2007: từ ngày 12/02/2007 đến ngày 25/02/2007.

5. Bắt đầu học Lý thuyết Học kỳ 2, năm học 2006-2007: ngày 26/02/2007.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: