Đăng ký đề tài khóa luận 16HC
Cập nhật: 03/01/2018

 Các em sinh viên lớp 16HC xem thông báo đính kèm về việc đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp (hướng Kỹ thuật Phần mềm).

Mỗi nhóm sinh viên cần nộp duy nhất một Phiếu thông tin đề tài khóa luận có chữ ký xác nhận của Thầy/Cô hướng dẫn và chữ ký của tất cả sinh viên trong nhóm, tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm (phòng I 82) trong giờ hành chính từ 03/10/2018 đến 10/01/2018.

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1TB-KLTN-KTPM-16HC.docxDocuments15,8K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: