Thông báo v/v chuẩn bị bảo vệ Cao Học vào đợt cuối tháng 12 / 2017
Cập nhật: 23/11/2017

Kính gửi các anh/chị học viên Cao Học chuẩn bị bảo vệ vào đợt cuối tháng 12/2017 (dự kiến 28-30/12/2017) các thông tin cần chú ý như sau:

1) Để chuẩn bị cho bảo vệ Cao Học (giành cho cả báo cáo đồ án hay báo cáo luận văn) vào cuối tháng 12/2017, yêu cầu các anh/chị nộp 1 đơn đề nghị bảo vệ luận văn có chữ ký của GV hướng dẫn ( nộp bản photo, các anh chị giữ lại bản chính ) và 1 quyển luận văn (bìa mềm) hay 1 đơn đề nghị bảo vệ đồ án có chữ ký của GV hướng dẫn  ( nộp bản photo, các anh chị giữ lại bản chính ) và 1 quyển báo cáo đồ án (bìa mềm) tại Văn Phòng Khoa CNTT (lầu 5 tòa nhà I) vào ngày thứ năm 29/11/2017. 

Lưu ý ở mặt sau của các quyển luận văn/đồ án, yêu cầu các anh chị ghi thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại.

 

 

2) Đối với các anh/chị bảo vệ luận văn thạc sĩ vào đợt này, không yêu cầu các anh chị nộp đủ thông tin liên quan đến tiếng Anh (bản sao) và các chứng chỉ Triết (bản sao). Các hồ sơ thiếu các điều kiện chứng chỉ trên sẽ bổ sung khi xét tốt nghiệp sau khi bảo vệ, học viên cần liên hệ Phòng SĐH để biết thời hạn nộp cụ thể. 

 

3) Ngày 30/11/2017, BP. Giáo Vụ SĐH sẽ chuyển các quyển luận văn/đồ án về các BM.

 

4) Từ ngày 01/12/2017-09/12/2017, học viện tiến hành seminar theo lịch sắp xếp của BM đối với các luận văn thạc sĩ hay đồ án (tùy theo yêu cầu của BM). Học viên hỏi thông tin thời gian seminar BM qua GV hướng dẫn do các BM đều thông báo đến GV hướng dẫn chi tiết ngày tổ chức seminar BM.

 

Đối với các đồ án, trong TH không tiến hành seminar, BM sẽ xem xét dựa trên các báo cáo chuyên môn đã nộp. Nếu BM không có ý kiến gì đặc biệt thì các đồ án sẽ được cho phép bảo vệ. Yêu cầu các BM giúp trả lời cho các học viên thực hiện luận văn và đồ án là được phép bảo vệ hay không trước ngày 10/12/2017 (Học viên có thể hỏi trực tiếp kết quả qua GV hướng dẫn)

 
 
5) Từ ngày 11/12 - 12/12/2017 các học viên làm luận văn và đồ án được BM cho phép bảo vệ, sẽ tiến hành nộp hồ sơ  bảo vệ (mẫu download trên trang web Trường tại mục Đào tạo Sau Đại Học) và 5 quyển luận văn bìa mềm tại phòng Sau Đại Học, lưu ý ở mặt sau của các quyển luận văn, yêu cầu các anh chị ghi thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại để liên lạc.
 
 

6) Ngày 13/12-16/12/2017 (dự kiến) các học viên nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ. (sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên)

 

7) Ngày 17/12-27/12/2017 các học viên bảo vệ luận văn sẽ tiến hành gặp GV phản biện.

 

8) Ngày 28/12-30/12/2017 tiến hành bảo vệ. (dự kiến và sẽ có thông báo cụ thể)
 

Mong các anh/chị học viên Cao Học theo dõi và thực hiện đúng quy trình và thời gian hướng dẫn.

 
Trân trọng,

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: