Thông báo: Danh sách sinh viên thực tập hè có kết quả từ công ty
Cập nhật: 01/11/2017

THÔNG BÁO

Những bạn có tên trong danh sách (danh sách trong file đính kèm), có thể đăng ký môn học Kiến tập nghề nghiệp (KTNN) để tích lũy điểm cho học phần này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, sau khi đăng ký các em sẽ gặp thầy lý thuyết của học phần KTNN thầy sẽ hướng dẫn rõ hơn cho các em nhé.

Cần hỗ trợ thông tin gì thêm, các em có thể liên hệ Bp.TLSV qua email sau: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Trân trọng,

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1DSSV_thuc_tap_he_2017.xlsxDocuments11,72K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: