[Update] V/v mời các anh/chị Cựu sinh viên đăng ký thành viên Group Fit Hcmus - Alumni
Cập nhật: 16/10/2017

 Nhằm hỗ trợ, duy trì và thắt chặt mối quan giữa Khoa CNTT và các anh/chị Cựu sinh viên (CSV), Ban chủ nhiệm Khoa CNTT trân trọng mời các anh/chị đăng ký thành viên Cựu sinh viên của Khoa. Đây là nơi các anh/chị sẽ được giải đáp các thắc mắc cũng như được hỗ trợ các thủ tục hành chính khi các anh/chị có nhu cầu.

Quyền lợi các anh/chị khi đăng thành viên như sau:
- Được nhận đầy đủ các thông tin của Khoa cũng như các thông tin liên quan đến quyền lợi CSV;
- Được hỗ trợ xin phiếu điểm từ Phòng đào tạo;
- Được hỗ trợ xin giấy xác nhận quá trình học tập; 
- Được hỗ trợ xin đề cương chương trình giảng dạy, thư giới thiệu du học;
- Được hỗ trợ đăng tin tuyển dụng (trên website Khoa và fanage kênh tuyển dụng của Khoa)
- v.v...
 
Hình thức đăng ký như sau:
- Đăng ký thông tin liên hệ tại biểu mẫu (https://goo.gl/forms/SmrcrOiNT0uNw5Ay1)
- Và đăng ký thành viên trên Group Fit Hcmus - Alumni (https://www.facebook.com/groups/FitHcmus.Alumni/) - Trang thông tin dành cho Cựu sinh viên.
Lưu ý: Khi đăng ký thành viên Cựu sinh viên thì 2 hình thức trên đều bắt buộc.
 
Những thông tin liên hệ sẽ được Khoa CNTT bảo mật tuyệt đối và chỉ dùng cho mục đích liên hệ giữa Khoa CNTT và Cựu sinh viên.
Cần hỗ trợ thông tin gì thêm, các anh/chị CSV vui lòng liên hệ qua email: alumni@fit.hcmus.edu.vn
 
Trân trọng,
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: