Thông báo seminar lần 1 của NCS. Trần Bình Long
Cập nhật: 10/10/2017
Kính gửi quý Thầy Cô,

Khoa CNTT sẽ tổ chức tiến hành seminar lần 1 của luận án tiến sĩ của NCS. Trần Bình Long. Mục tiêu của seminar giúp cho NCS trình bày luận án tiến sĩ và thu nhận các đóng góp ý kiến từ cộng đồng khoa học ở bên trong và bên ngoài Khoa CNTT. Thông qua các đóng góp ý kiến từ seminar, NCS có thể ghi nhận các thiếu sót và hoàn chỉnh luận án tiến sĩ để đủ điều kiện được đề nghị bảo vệ trước Hội Đồng Cấp Cơ Sở Đào Tạo.


Seminar lần 1 : Luận án tiến sĩ với tựa đề

"Mô hình kết hợp đa kỹ thuật cho bài toán chứng thực cá nhân"

Chuyên ngành : KHMT

Người trình bày: NCS. Trần Bình Long

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hoàng Thái, TS. Trần Hành


Thời gian : 8g00, sáng thứ sáu, ngày 13/10/2017

Địa điểm : Phòng I.81, BM. KHMT, trường ĐH KHTN - Tp. HCM

Luận án tiến sĩ của NCS. Trần Bình Long sẽ được đọc và góp ý chính thức từ các thành viên trong danh sách sau theo đề nghị của GV hướng dẫn.

1. PGS. TS. Lê Hoài Bắc

2. PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

3. TS. Trần Thái Sơn


Kính mời quý Thầy Cô quan tâm tham dự.

Trân trọng,
BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: